WDAdvising

WDAdvising

Ruimtelijke ordening en Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht

WDAdvising helpt u met vraagstukken en geeft advies en maakt uw plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht.

Nieuwsupdates en projecten

Bekijk hier het laatste nieuws en het portfolio van enkele projecten van WDAdvising.

Opdrachtgevers en netwerk

Benieuwd naar de opdrachtgevers en het netwerk van WDAdvising en wat zij hebben te zeggen over de projecten en de wijze van werken ?

Over ons

WDAdvising uit Dordrecht werkt al 25 jaar als juridisch adviesbureau op vooral het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht

Mr. H.S. (Hennie) Weeda is directeur en verder zijn twee senior-adviseurs, een stedenbouwkundig medewerker en een administratief medewerker in dienst.
We zijn een klein bureau en dat betekent flexibel, klantgericht, allround en altijd persoonlijk contact.
De deskundigheid die het bureau niet zelf in huis heeft, zoals bijvoorbeeld het doen van akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder, onderzoek in kader van de Natuurwetgeving, kan snel worden ingeschakeld. Ook voor de invulling van stedenbouwkundige vraagstukken maken wij gebruik van de in ons netwerk bekende bureau’s.
WDAdvising beschikt over een uitgebreid netwerk en maakt daar uiteraard op gepaste wijze regelmatig gebruik van.
Ook bij de inschakeling van derden blijft WDAdvising uw aanspreekpunt.

De diensten zijn onder andere:

 • Opstelling van bestemmingsplannen en andere planfiguren
 • Onteigening
 • Planschade
 • Exploitatie-overeenkomsten
 • Verzorgen van interim management
 • Projectmanagement
 • Capaciteitsondersteuning
 • Vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke aangelegenheden
 • Vergunningaanvraag verzorgen
 • Opstellen bezwaar- en beroepsschriften
 • Detachering
 • Cursussen

 

Werkwijze

De kracht van WDAdvising is de combinatie van ervaring, netwerk en haar vermogen om meer te doen dan alleen het zuivere juridisch planologische advieswerk. De medewerkers leggen verbindingen en koppelingen om tot resultaat te kunnen komen, waarbij we de kansen en bedreigingen op juiste waarde proberen te schatten. De ervaringen met allerhande stedenbouwkundige projecten hebben ons geleerd over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken. Niet zelden kunnen we daardoor fungeren als de bekende smeerolie. Maar we zijn ook de waakhond, die let op het proces en met beide benen op de grond staat.

Naast gespecialiseerde kennis, heeft WDAdvising grote ervaring met project- en procesbegeleiding. Zo kunnen wij op het gebied van de gemeentelijke procedures het proeces van de startnotitie tot aan de vaststelling door de raad voor u verzorgen. Vanzelfsprekend binnen uw uitgangspunten en in overleg met bestuur en ambtelijk apparaat. Ook de vervolgprocessen behoren tot ons kennisdomein.  Doordat het bureau tevens ambtelijke ervaring heeft kunnen projecten turn-key worden aangeleverd, dus indien gewenst inclusief concept - collegevoorstellen, concept - raadsvoorstellen en concept - raadsbesluiten.

WDAdvising wil vooral ook een eerlijke adviseur zijn: Als een opdrachtgever ons vraagt voor een project dat in onze ogen onhaalbaar is, dan melden wij dat direct. Immers je zin doordrijven bij kansloze projecten is zonde van de energie en van het geld.
Als we de kans op succes wel zien, gaan we er voor.
Bij ons werk vinden we het bovendien van belang het zo in te richten dat de opdrachtgever in ieder stadium van het proces weet waar hij zowel qua proces als qua kosten aan toe is.

Ervaring en betrokkenheid

Een team van professionele adviseurs, die hun ervaring hebben opgedaan bij adviesburo’s en in de gemeentelijke praktijk, zorgt er voor dat de diverse planprocessen en procedures soepel kunnen worden doorlopen. Om de kennis van de gemeentelijke praktijk optimaal ten behoeve van de opdrachtgever te kunnen inzetten, is een aantal adviseurs thans ook nog werkzaam bij de gemeentelijke overheid. Dit biedt de opdrachtgever extra kansen, wij spreken immers “de taal” die nodig is om elkaar te “verstaan”. Deze werkwijze leidt er toe, dat het “haalbare” op een realistische wijze kan worden getoetst en in de meeste gevallen ook “soepel” wordt gerealiseerd.
Per project wordt een adviseur toegewezen aan de opdrachtgever, waardoor er sprake is van een vast aanspreekpunt. Hierdoor ontstaat een grote mate van betrokkenheid.   
Ook bij inschakeling van derden voor bijvoorbeeld het doen van onderzoek, blijft de adviseur aanspreekpunt.

Detachering

Een tekort aan personeel als gevolg van ziekte, vertrek, of kunt u de juiste mensen voor het uitvoeren van een specifieke opdracht (nog) niet vinden, ook dan kan WDAdvising met professionele medewerkers en het eigen netwerk de helpende hand bieden.
We leveren capaciteitsondersteuning en adviseren over diverse onderwerpen.
Indien gewenst kunnen we op detacheringsbasis een aantal uren per week in uw organisatie werken.
Desgewenst vervullen we bij complexe projecten ook de rol van projectleider. 

 

Cursussen

WDAdvising beschikt over de know-how om cursussen te geven over onderwerpen op het vakgebied.
Via een incompany-cursus praat WDAdvising uw personeel bij.
Interesse ?. Neem vrijblijvend contact met ons op.