WDAdvising

WDAdvising

Opdrachtgevers en netwerk

Relaties & Referenties

De opdrachtgevers van WDAdvising

WDAdvising uit Dordrecht werkt voor verschillende opdrachtgevers vanuit heel Nederland. 

Denk bijvoorbeeld aan:
• Gemeenten
• Ontwikkelaars
• Bedrijven
• Corporaties
• Particulieren

De werkzaamheden zijn erg divers en daardoor ook heel verschillend in de tijdsbesteding. Een opdracht voor een gemeente is natuurlijk totaal anders dan wanneer er gewerkt wordt voor een particuliere opdrachtgever. Bij WDAdvising beschikken we over de ervaring om in beide situaties dienstbaar te kunnen zijn.

Het netwerk van WDAdvising

WDAdvising maakt waar nodig gebruik van een uitgebreid netwerk. Of het nu gaat om inschakeling van een stedenbouwkundig bureau, een architectenbureau, een bureau voor landschapsarchitectuur, een bouwkundig bureau, projectontwikkeling, het doen van onderzoek naar flora en fauna, geluidonderzoeken, onderzoeken luchtkwaliteit, waardebepaling in kader van planschade, en nog veel meer, we hebben de contacten met ter zake kundige bureau's.
U heeft er geen omkijken naar, want WDAdvising regelt het allemaal voor u.  

Onderstaand enkele bedrijven uit ons netwerk.

GREEN Real Estate
GREEN Real Estate B.V. richt zich op de ontwikkeling, aankoop en het management van vastgoed. Lees verder.

Burgland Groep
In de Burgland Groep zijn bedrijven verenigd, die daadkrachtig samenwerken aan de realisatie van uw vastgoed. De Burgland Groep belegt in onroerend goed, ontwikkelt vastgoedprojecten en verzorgt de bouw, inclusief service en onderhoud. Lees verder.

De Vries en Verburg
Bouwbedrijf De Vries en Verburg is actief in woningbouw en utiliteitsbouw en ontwikkelt en realiseert  zeer diverse bouwprojecten: van appartementencomplexen en zorg- en welzijnsinstellingen tot bedrijfshallen en kantoren. Zowel in nieuwbouw, revitalisatie als onderhoud. Lees verder.

Bogor Projectontwikkeling
Bogor Projectontwikkeling B.V. realiseert en ontwikkelt eigentijdse vastgoedprojecten. Daarbij ligt de focus op woningbouw, winkels en centrumontwikkeling. Lees verder.

Stegenga-stedenbouw
Stedenbouwkundig ontwerp en ontwerponderzoek op diverse schaalniveaus en in verschillende stadia van planvorming. Opstellen van beeldkwaliteitplannen en bijbehorende stedenbouwkundige begeleiding. Lees verder.

Kolpa architecten
Kolpa Architecten is werkzaam op het gebied van stedenbouw en architectuur, waardoor een product geleverd kan worden waarbij deze disciplines naadloos in elkaar overgaan. Lees verder.

Bosch Slabbers, landschapsarchitecten
Bosch Slabbers tekent voor de buitenruimte, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied en ontwerpt daarbij op alle schaalniveaus; van tuin tot landschap, van dorp tot stad.
Lees verder.

EGM-architecten
EGM-architecten is een integraal werkend architectenbureau met alle disciplines in huis, van stedenbouw tot interieur, van kostendeskundige tot Breeam-experts. Lees verder.

Kuiper & Burger
Kuiper & Burger helpt bedrijven bij het verkrijgen van vergunningen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten of het veranderen van bestaande bedrijfsactiviteiten. Ze doen dat in een omgeving waarin het vergunningentraject van groot belang is en de omstandigheden complex zijn als het gaat om milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Lees verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 reactie(s)

Deel uw positieve ervaring met WDAdvising

2015.08.10 Auteur Jeroen
test
Auteur Aart Jan Verdoold, directeur Green Real Estate
Wij werken als Green al een aantal jaren samen met WDAdvising en tot groot genoegen. Wij hebben veel respect voor de wijze waarop zij de problemen aanpakken en op een praktische wijze zoeken naar oplossingen. Dat doen zij op grond van ruime ervaring in de omgang met de overheden. Zij spreken de taal en kennen de weg. Ook investeren zij veel tijd in de voorbereiding van projecten door het creëren van een groot maatschappelijk draagvlak om in een later stadium tijd te winnen in de procedures. Zij zullen altijd proberen uit de juridische procedures te blijven. Dat klinkt raar voor een juridisch adviseur, maar wat ik zeg, zij zoeken altijd naar de oplossingen door goed overleg met overheid en andere belanghebbenden.
Auteur Yvonne Gerritsma, sectordirecteur gemeente Tholen
De heer H. Weeda is vanaf maart 2003 projectleider van het project Havengebied Sint-Annaland. De Structuurvisie was door de raad vastgesteld en aan dhr. Weeda de schone taak om de 14 kleine en grote deelprojecten tot stand te gaan brengen.
Inmiddels is er veel gerealiseerd, er is een fraai chaletpark gerealiseerd; de jachthaven is uitgebreid met behulp van een Europese (Maya) subsidie die door dhr. Weeda binnengebracht is. Daarnaast zijn er onder zijn bezielende leiding ambitieuze woningbouwplannen voor verschillende doelgroepen ontwikkeld die binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaan worden. Tevens is door de heer Weeda een nieuwe Europese subsidie binnengehaald om een fraaie boulevard langs de jachthaven en een zeer gebruikersvriendelijke én fraai vormgegeven trap las verbinding tussen dorp en haven te realiseren.
Wij hebben de heer Weeda leren kennen als een sterke persoonlijkheid die met een onverwoestbaar optimisme de verschillende projecten letterlijk en figuurlijk vooruit heeft getrokken, ook als anderen in de verschillende fasen van een project wat minder vaart wilden maken. Zijn niet-aflatende gedrevenheid en fenomenaal geheugen zijn daarbij zijn sterkste troeven.
Auteur J.P. Bouter, directeur Bogor Projectontwikkeling BV
WDAdvising is eigenlijk ons “geweten” op het gebied van ruimtelijke ordening. In de projectontwikkeling zijn er vele valkuilen, mede op juridisch gebied en zij weten ons daarvoor te behoeden. Zo werken we al vele jaren samen en dat gaat erg goed, omdat we respect voor elkaar hebben. We overleggen regelmatig en dan is WDAdvising echt mijn gesprekspartner.
Auteur Klaas Boonstra, stedenbouwkundige gemeente Spijkenisse
Hennie Weeda ken ik al heel lang, stamt nog uit de bureaux Wissing tijd. Hennie ging in 1991 voor zichzelf beginnen en ik heb zelf in die tijd ook een “switch” gemaakt. Heb op een gegeven moment Hennie gebeld omdat het hier in Spijkenisse nodig was om met enige voortvarendheid een aantal bestemmingsplannen te realiseren voor het project De Elementen in Spijkenisse. Het weerzien was leuk, oude verhalen opgehaald en gewoon weer afspraken gemaakt wanneer er begonnen kon worden! Jan Hoogwerf treedt op als projectleider en planjurist namens WDAdvising en is inmiddels een gezien persoon hier in het Elementhuis. De enorme ervaring van Jan en vooral ook zijn nuchterheid hebben er inmiddels voor gezorgd dat onlangs het bestemmingsplan De Dijk en Het Land onherroepelijk is verklaard. Dat is gezien de complexiteit van dit plan een prestatie.
Nu zijn de andere twee plannen aan de beurt rondom De Haven, ook weer complex, maar het vertrouwen is er dat er met de steeds maar veranderende wetgeving en de moeilijke marktsituatie, het wederom gaat lukken om deze bestemmingsplannen vigerend te krijgen. Ik zie, namens het hele Elemententeam, nog een lange en betrouwbare relatie in het vooruitzicht met WDAdvising!